Здравословно стареене: DECADE OF HEALTHY AGEING

Здравословно стареене: DECADE OF HEALTHY AGEING

Световната здравна организация определи 2020-2030 г. като „Десетилетието на здравословното стареене”. Инициативата  е възможност да се обединят правителства, международни организации, професионалисти, академични среди, медии и частният сектор, които в период от десет години да предприемат съвместни действия за подобряване на живота на възрастните хора, техните семейства и общностите, в които живеят.

В света вече има повече от 1 милиард души на възраст над 60 години, като повечето живеят в страни с ниски и средни доходи. Мнозина нямат достъп дори до основните ресурси, необходими за  достоен живот. Много други се сблъскват с редица бариери, които пречат на пълноценното им участие и място в обществото.

Предизвикателствата на времето, в което живеем, поставят всички ни пред сложна ситуация, а децата и възрастните хора винаги са били най-уязвими на промените, които настъпват в света. Пандемията от COVID-19 е актуалното доказателство за това. Въпреки това ние вярваме, че само заедно, с подкрепа и грижа, бихме могли да се справим.

Предвид тревожната демографска тенденция в България: масово застаряване на населението, намаляване на раждаемостта, обезлюдяването на населените места е важно да се обърне по-голямо внимание на конкретните нужди и предизвикателства, пред които са изправени възрастните хора. Голяма част от тях живеят в самота, бедност и болести. Всеки един от тях се нуждае от домашен уют и медицинска грижа. Затова ние високо ценим усилията на работещите в сферата на здравеопазването и социалните услуги и техния съществен принос за доброто здраве на възрастните хора.

Светът се обедини около Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. и всички заинтересовани страни  поеха ангажимента, че никой няма да бъде изоставен и че всяко човешко същество може да реализира своя потенциал достойно и в здравословна среда.

СНЦ „Идея за развитие“ подкрепя каузата и работи в посока търсене, проучване и прилагане на ефективни методи за подкрепа, с чиято помощ да променя и развива в положителна посока живота на тази определена група.

admin

Comments are closed.