За здравословен начин на живот от най-ранна детска възраст

Проектът за изграждане на умения за здравословен начин на живот от най-ранна възраст е включен, като приоритетен за дейността на Сдружение „Идея за развитие” за следващите 5 години.

Read More