За здравословен начин на живот от най-ранна детска възраст

За здравословен начин на живот от най-ранна детска възраст

Проектът за изграждане на умения за здравословен начин на живот от най-ранна възраст е включен, като приоритетен за дейността на Сдружение „Идея за развитие” за следващите 5 години.

Световната здравна организация определя затлъстяването като заболяване, водещо до над 195 усложнения, сред които хипертония и диабет.Според Европейската асоциация за изследване на затлъстяването, България , заедно с Гърция, Чехия и Великобритания, е сред страните с често срещано наднормено тегло в детска възраст.

Последното национално проучване на храненето показва, че средно 30% от момичетата и 13% от момчетата у нас са със затлъстяване.

Детското затлъстяване е един от най-сериозните проблеми на общественото здраве на 21-ви век. В световен мащаб 10% от населението на възраст от 5 до 17 години е с наднормено тегло, като в някои страни това нарастване е особено бързо.

Последствията от наднорменото тегло в детска и юношеска възраст са известни и варират от повишения риск от диабет до психологични и поведенчески промени, засягащи качеството на живот. В допълнение, 4 от 5 затлъстели юноши ще продължат да имат излишно тегло в зряла възраст. Основната причина за наднорменото тегло и затлъстяването в повечето случаи е, дисбаланса между въведената енергия и консумираната енергия и този дисбаланс зависи, от своя страна, от хранителните навици, физическата активности и от качеството на съня.

Този проблем се влошава през последните години, и това се дължи главно на социално-екологичните и културните фактори, моделите на потребление и появата на нов начин на живот. Тези фактори допринасят за изграждането на „обезогенна среда“, т.е. среда, която насърчава затлъстяването в популациите. Един от основните проблеми, породени от тази среда, е, че тя се характеризира с високо потребление на храни с високо съдържание на рафинирани мазнини, сол и захар, като например сладки напитки, които понастоящем представляват един от основните източници на добавена захар. В този смисъл има достатъчно научни доказателства, които показват, че намаляването на консумацията на сладки напитки намалява разпространението на затлъстяването и свързаните с него метаболитни заболявания.

Дори физическата активност при подрастващите има тенденция да достигне най-ниските си нива, в една фаза от живота, в която трябва да има достатъчно движение.

Установено е, че най-рязкото нарастване на заседналостта настъпва между 11 и 13 години, което съответства на развитието на пубертета. Освен това, както децата, така и юношите прекарват 60% от времето си в използването на електронни устройства – компютри, мобилни телефони, игра на различни компютърни игри. Използването на устройствата, от своя страна, се отразява отрицателно върху поведението на хранене, зашото децата увлечени в играта предпочитат бързото хранене. Това води до заседнал начин на живот, съчетан с неадекватно хранене (често fast food) и ограничаване на движението, като модела има тенденция да се поддържа трайно във времето.

Екипът на „Идея за развитие“

admin

Comments are closed.