Промотиране на идеята за активно стареене

Здравословно стареене: да се чувстваме добре въпреки ограниченията

Световната здравна организация СЗО е определила концепцията за здравословно стареене и оценява здравето на възрастните хора по нов критерий. Какво означава това за здравната политика?

Физическите и психичните заболявания се увеличават с възрастта. За възрастните хора целта не е да бъдат в перфектно здраве, а да се възползват максимално от наличните ресурси. Какво може да се постигне и как? Правилното управление на физическите и психическите ограничения увеличава благосъстоянието на съответния човек. Това е идеята зад концепцията на СЗО за здравословно стареене. 

Възползването от наличните ресурси означава, че възрастните хора могат да се справят успешно със социални, физически и емоционални предизвикателства, въпреки наличието на хронични заболявания. С малки стъпки възрастните хора могат да водят по-пълноценен живот. Следователно наличните ресурси трябва постоянно да се развиват или поддържат, за да допринесат за благосъстоянието на човека. Допълнителен принос в този смисъл дава компетентността да знаеш как да се самоуправляваш по отношение на ограниченията и пристрастяванията.