Проект: „За здравословен начин на живот от най-ранна детска възраст“

Проектът за изграждане на умения за здравословен начин на живот от най-ранна възраст е включен, като приоритетен за дейността на Сдружение „Идея за развитие” за следващите 5 години.

Световната здравна организация определя затлъстяването като заболяване, водещо до над 195 усложнения, сред които хипертония и диабет.Според Европейската асоциация за изследване на затлъстяването, България , заедно с Гърция, Чехия и Великобритания, е сред страните с често срещано наднормено тегло в детска възраст.

Последното национално проучване на храненето показва, че средно 30% от момичетата и 13% от момчетата у нас са със затлъстяване. Към това се добавя обездвижването – 26 часа на седмица едно българско дете е пред компютъра, а едно холандско – едва 14. 

СНЦ „Идея за развитие” от няколко месеца разработва метод за превенция на затлъстяването, който метод обхваща три основни модула – рационално хранене, увеличаване на двигателната активност, в това число създаване на група за лечебна гимнастика за деца с наднормено тегло и диагностика на психологическия статус на децата с наднормено тегло.

Считаме, че ако насърчаваме децата да осъзнаят, че една балансирана диета заедно с активен начин на живот, ще им помогне да растат по хармоничен начин и в състояние на благополучие и че придобиването на здравословни хранителни навици може да стане фактор за промяна  за цялото семейство, която промяна да се предава и на следващите поколения.