Мисията на „Идея за развитие” е: да формира и стимулира идеи за промяна и развитие у децата, младите хора и отделните личности по отношение на обучението, формалното и неформалното образование, здравеопазването и околната среда, в контекста на постоянно променящите се условия на живот.