Брой 1, година 2021. Теми на броя:

1. Кое ни подтикна да направим съвместен проект с „Личностен институт“ ООД за създаване на Месечен бюлетин за информираност за подобряване качеството на живот на възрастните хора; 2. Какво представлява десетилетието на здравословното стареене на ООН и Световната здравна организация (2021-2030)