Archive август 20, 2019

Какво означава да живеем природосъобразно?

В период, в който екологичните проблеми се проявяват все по-силно и често, показвайки в цялата си трагедия опустошителните ефекти, причинени от безотговорното управление и използване на природните ресурси от човека, все повече от нас си задават въпроса: какво да направим, за да живеем по-устойчиво и природосъобразно. 

Read More