Archive август 2019

Какво означава да живеем природосъобразно?

В период, в който екологичните проблеми се проявяват все по-силно и често, показвайки в цялата си трагедия опустошителните ефекти, причинени от безотговорното управление и използване на природните ресурси от човека, все повече от нас си задават въпроса: какво да направим, за да живеем по-устойчиво и природосъобразно. 

Read More

Здравословно стареене: DECADE OF HEALTHY AGEING

Световната здравна организация определи 2020-2030 г. като „Десетилетието на здравословното стареене”. Инициативата  е възможност да се обединят правителства, международни организации, професионалисти, академични среди, медии и частният сектор, които в период от десет години да предприемат съвместни действия за подобряване на живота на възрастните хора, техните семейства и общностите, в които живеят.

В света вече има повече от 1 милиард души на възраст над 60 години, като повечето живеят в страни с ниски и средни доходи. Мнозина нямат достъп дори до основните ресурси, необходими за  достоен живот. Много други се сблъскват с редица бариери, които пречат на пълноценното им участие и място в обществото.

Read More

За здравословен начин на живот от най-ранна детска възраст

Проектът за изграждане на умения за здравословен начин на живот от най-ранна възраст е включен, като приоритетен за дейността на Сдружение „Идея за развитие” за следващите 5 години.

Read More